Rytm rozwoju, podobny do rytmu pór roku, jest koniecznością. Nie można starości i śmierci uniknąć. Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i starość może być najlepszym okresem życia, w którym osiąga się życiową mądrość i czuje prawdziwy smak życia, a to, co się w ciągu życia przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła.

(A. Kępiński, Rytm życia, Warszawa 1992, s. 278.

     Wydłużający się okres życia człowieka stawia przed nami, ludźmi nowe wyzwania. Jednym z najważniejszych obszarów do rozwoju jest edukacja ludzi starszych, pokazywanie im nowych możliwości i pobudzanie ich do czynnego udziału w życiu społecznym. W dzisiejszym cywilizowanym świecie coraz częściej zaczynamy mieć do czynienia z nową regułą przeżywania starości i wręcz nowym stylem życia na emeryturze. Ten styl to wyjazdy, rekreacja, sport, życie towarzyskie, życie kulturalne. To przede wszystkim poszerzanie zainteresowań oraz coraz większe zapotrzebowanie ludzi starszych na edukację, kształcenie oraz aktualizację wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Jednocześnie osoby w wieku „60+”są grupą osób, która jest niewątpliwie najbardziej narażona na zagubienie we współczesnym świecie, jeżeli we właściwy sposób nie zostanie przygotowana do pojawiających się zmian.

Projekt „Pora na Seniora” jest właśnie odpowiedzią na to wyzwanie. Wszelkie działania zaproponowane w ramach projektu pokazały, że „jesień życia” może być okresem, w którym organizuje się i realizuje nowe zadania, obiera nowe cele i podejmuje nowe zainteresowania.

W Projekcie „Pora na seniora” został zrealizowany od października do czerwca obszerny moduł zajęć z psychologami – Katarzyną Jeżowską – Kwaśny i Karoliną Kawą.

Realizacja pierwszego modułu psychologicznego w terminie od 15.10.2012 – 30.12.2012 przebiegała następująco. Obejmował on dwa 4 godzinne spotkania w każdej z 6 Rad Osiedli Bielska – Białej biorących udział w projekcie. A były to: Biała Krakowska, Osiedle Polskich Skrzydeł, Kamienica, Komorowice, Wapienica, Osiedle Słoneczne. Spotkania te poświęcone były przede wszystkim zapoznaniu seniorów z ofertą projektu, stąd obecny był również koordynator projektu oraz informatyk – osoba realizująca warsztaty informatyczne. Do zadań psychologa należała pomoc w wyłonieniu 24 seniorów – pionierów, których rolą w przyszłości ma być liderowanie poprzez aktywizowanie swojego środowiska lokalnego. Przeprowadzono również wstępne zapoznanie się i integrację wśród uczestników, zebrano informacje o motywacjach poszczególnych osób do wzięcia udziału w projekcie oraz ewentualnych przeszkodach.

Wyłonienie pionierów odbyło się w większości miejsc w sposób naturalny, gdyż  poszczególne Rady Osiedla miały już swoich wieloletnich liderów, aktywnie działających na rzecz poprawy aktywności osób starszych. Seniorzy ci wzięli następnie udział w 5 dniowym cyklu szkoleniowym. Szkolenie wyjazdowe obejmowało dwa główne bloki tematyczne: jeden prowadzony przez informatyka z obsługi komputera, drugi prowadzony przez psychologów. Ważne też były zajęcia taneczne i gimnastyka. Moduł psychologiczny miał na celu przygotować daną osobę do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, głównie poprzez rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych oraz wzmocnienie już rozwiniętych. Wyjazd ten oprócz celu szkoleniowego miał za zadanie integrację grupy pionierów, co ma szczególne znaczenie dla dalszych działań w projekcie. Założono, że zadaniem pionierów w przyszłości będzie animacja życia seniorów w swoim środowisku, organizacja spotkań, pomoc przy obsłudze komputera, wytyczanie różnorakich aktywności w swojej społeczności lokalnej a także rozwijanie wolontariatu.

Podstawą naszych działań w drugim module od lutego do czerwca 2013 roku wobec uczestników projektu było założenie, iż komunikacja między ludźmi, za pomocą różnych sposobów zawsze była i nadal jest, podstawą procesu socjalizacji, podstawą zdobywania wiedzy i podstawą zaspokajania elementarnych potrzeb.

Dlatego też obszar „Dobrej i skutecznej komunikacji” był tym najbardziej rozbudowanym obszarem naszej pracy z poszczególnymi uczestnikami, zarówno w trakcie pierwszego zjazdu wyłonionych pionierów, jak i w trakcie dalszych spotkań już w poszczególnych Radach Osiedla.      W sumie na każdym z osiedli od lutego do czerwca 2013r. odbyło się 9 spotkań, każde trwające 2h. Liczebność grup na poszczególnych osiedlach wahała się od 8 do 20 i więcej osób. Wyposażyłyśmy uczestników projektu w wiedzę i praktyczne umiejętności. Seniorzy poznali  co to jest dobra i skuteczna komunikacja, jak nie stosować tzw. „blokad komunikacyjnych”, co to jest „parafraza” i  jak niezwykle pomocny jest nam tzw. „Język Ja”, aby nie dopuszczać do zbędnych konfliktów z innymi, a nawet jeżeli już mamy konflikt to uczyliśmy się, jak go najbardziej skutecznie rozwiązywać.

Kolejnym obszarem naszej pracy z seniorami  była „Asertywność”. Seniorzy rozwijali w praktycznych ćwiczeniach tą niezwykle cenną umiejętność, potrzebną w każdej relacji z drugim człowiekiem. Poszczególni uczestnicy z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli swoje asertywne umiejętności, aby polepszyć swoje relacje z wnukami, z innymi poszczególnymi członkami rodziny, ale też, aby umieć ochronić się przed nachalnym sprzedawcą, czy też umieć zadbać o swoje potrzeby np. u lekarza, czy w autobusie.

Niezwykle cennym również tematem i bardzo interesującym dla seniorów okazał się temat „Stresu i technik radzenia sobie z nim”. Seniorzy zdobyli wiedzę, jak z pomocą np. „Programu 8XO” najlepiej radzić sobie z trudnościami dnia codziennego, poznali techniki relaksacyjne i mogli ich doświadczyć w trakcie praktycznych ćwiczeń.

Zdaniem psychologów w każdej spotykającej się grupie uczestnicy mają   trzy zasadnicze potrzeby: poczucia przynależności, wywierania pewnego wpływu oraz poczucia wartości (ważności). Wszystkie nasze działania miały na celu zainspirować seniorów do działania, cieszenia się życiem, poznawania nowych ludzi i nowych pasji. Ważne dla nas było, by naturalny w każdym z nas niepokój, czy lęk przed „nowym”, również w sposób wręcz „niezauważalny” opuścił uczestników Projektu. Jednocześnie zbudowana życzliwa i bezpieczna atmosfera pozwoliły seniorom dzielić się na spotkaniach w sposób bardzo otwarty swoimi doświadczeniami osobistymi, a przede wszystkim otworzyć się na nowe doświadczenia, czyli np. „ zaprzyjażnić się z komputerem”. Niezwykle cenne doświadczenia przynosiły również wszelkie elementy zajęć poświęcone podniesieniu świadomości samego siebie, a w szczególności swoich mocnych stron. Dla niektórych osób okazało się stosunkowo trudnym zadaniem spostrzeganie siebie w sposób pozytywny, stąd ważne było posłuchanie opinii innych uczestników o sobie samym. Seniorzy uznali obszar kształtowania wiedzy na swój temat za bardzo istotny.

Wszystkie odbyte spotkania z seniorami były również czasem dokonywania pewnych bilansów, jak również czasem odkrywania niezrealizowanych jeszcze marzeń.

Był to czas odkrywania swojej wyjątkowości i niepowtarzalności!

I w ten sposób wspólną aktywnością, zaangażowaniem i pracą potwierdziliśmy głęboki sens słów :

„ W procesie starzenia się nie jest ważne aby dodać lat życiu, ale latom dodać życia…”

 Dziękujemy ze swej strony wszystkim seniorom biorącym udział w Projekcie „Pora dla Seniora” za życzliwość, zaangażowanie i wsparcie.

 

O nas

Popularne posty

  • None found

Najnowsze komentarze

  • No comments